રદ કરાયેલ ટ્રેનો

રદ કરેલી તારીખ દાખલ કરો

 
 

રદ કરેલી ટ્રેનો કેવી રીતે શોધવી જોઈએ

તમે આ વેબસાઇટનો ઉપયોગ કરીને બે પગલાંમાં તમારી ટ્રેનની રદ કરેલા ટ્રેનો શોધી શકો છો.

પગલું # 1

અહીં આ વેબસાઇટ પર તમને એક ઇનપુટ બોક્સ મળશે. તેમાં તમારે તારીખની પસંદગી કરવાની જરૂર છે કે જેના માટે તમે રદ કરેલી ટ્રેનોની યાદી જોઈએ.

પગલું # 2

તમારી માહિતી દાખલ કર્યા પછી સબમિટ બટન પર ક્લિક કરો. બધુ થઈ ગયું. નીચે તમે સ્ટાર્ટ સ્ટેશનની સાથે ઇચ્છિત તારીખોની રદ કરેલી ટ્રેનોની યાદી અને સ્ટેશન સમાપ્ત થશે.

રદ કરેલી ટ્રેનો વિશે

આ લેખ તમને રદ કરેલી ટ્રેનો વિશેની તમામ માહિતી ઓનલાઇન મેળવવા માટે સક્ષમ કરશે.

મોટેભાગે હવામાનનાં કારણો અથવા અમુક પ્રદેશોમાં સ્ટ્રાઇક્સ જેવા કોઈ અન્ય કારણોસર, તમારી ટ્રેન થોડા કલાકો સુધી રદ થઈ શકે છે અથવા રદ થઈ શકે છે. થોડા વર્ષો પહેલાં મુસાફરો તેમના ઇચ્છિત ટ્રેન આગમન માટે લાંબા કલાકો સુધી રાહ જોતા હતા અને જ્યારે ટ્રેન રદ્દ કરવામાં આવી હતી ત્યારે તેઓ ખૂબ જ નિરાશા સાથે તેમના ઘરો પાછા ગયા હતા. રદ કરાયેલ ટ્રેનો પણ તેમના પ્રવાસ રદ કરે છે. આ પરિસ્થિતિ આજે પણ એવા લોકો સાથે બને છે કે જેઓ રજિસ્ટર્ડ ટ્રેનો માટે ભારતીય રેલવે ઓનલાઇન સપોર્ટ વિશે જાણતા નથી અથવા ભારતીય રેલવે તપાસ ફોન નંબર વ્યસ્ત નથી.

જોકે તમે હવે આ વેબસાઇટ પર રદ કરાયેલ ટ્રેનો વિશેની માહિતી શોધી શકો છો

ત્યાં ઘણા લાભો છે કે જે તમે રદ કરાયેલ ટ્રેનની સ્થિતિ ઓનલાઈન ચકાસીને મેળવી શકો છો.

તે તમારા ઘણાં બધાં સમયનો બચાવ કરે છે જો તમે સમયસર રેલ્વે સ્ટેશન પર પહોંચો છો અને તમારી ઇચ્છિત ટ્રેન રદ થઈ જાય તો આ તમારા સમયનો બગાડ કરશે. તમારે હંમેશાં ટ્રેન રદ કરવાની સ્થિતિને ઓનલાઈન તપાસવી જોઈએ જેથી તમારો સમય બચાવવામાં મદદ કરી શકાય અને તમને થાકમાંથી રક્ષણ મળે.

આ તમારા પ્રવાસને સરળ અને તમારા માટે આરામદાયક બનાવશે. આ પધ્ધતિનો ઉપયોગ કરીને તમે રદ કરેલી ટ્રેનો વિશેની તમામ અપડેટ માહિતી મેળવી શકો છો અને તમારે જ માહિતી મેળવવા માટે ઘણી વખત રેલવે સ્ટેશનની મુલાકાત લેવાની જરૂર નથી

રદ કરેલ ટ્રેન ભારતીય રેલવેની તમામ ટ્રેનોની સ્થિતિ તમારી સુવિધા અને મુસાફરીની સરળતા માટે આ વેબસાઇટ પર ઓનલાઇન ઉપલબ્ધ છે