ટ્રેન ચાલી સ્થિતિ

ટ્રેન નંબર દાખલ કરો (5 અંક)

 
 

કેવી રીતે ટ્રેન ચાલી રહેલ સ્થિતિ ઓનલાઇન તપાસો

તમે આ વેબસાઇટનો ઉપયોગ કરીને તમારી ટ્રેનની ટ્રેનની સ્થિતિને બે તબક્કામાં ચકાસી શકો છો.

પગલું # 1

અહીં આ વેબસાઇટ પર તમને બે ઇનપુટ બોકસ મળશે. પ્રથમ ઇનપુટ બોક્સમાં તમારા ટ્રેનનું નામ અથવા તમારા 5 અંકનો ટ્રેન નંબર મૂકો અને તેને નીચે આવતામાંથી પસંદ કરો. બીજા ઇનપુટમાં તમારી જર્ની તારીખ પસંદ કરો.

પગલું # 2

તમારી માહિતી દાખલ કર્યા પછી સબમિટ બટન પર ક્લિક કરો. બધુ થઈ ગયું. નીચે તમે વર્તમાન સ્થિતિ અને વિલંબ / પ્રારંભિક ટ્રેન ચાલી સ્થિતિ સાથે ઇચ્છિત ટ્રેનની ટ્રેન ચાલુ સ્થિતિ જોશો.

ટ્રેન ચાલી રહેલ સ્થિતિ વિશે

આ લેખ તમને ટ્રેન ચાલી રહેલ સ્થિતિ વિશેની તમામ માહિતી ઓનલાઇન મેળવવા માટે સક્ષમ કરશે.

ટ્રેન ચાલી રહેલ સ્થિતિ તપાસવા માટે તે ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે કે જ્યાંથી તમે તમારા ઘર છોડતા પહેલાં મુસાફરી કરવાના છો. ભારતીય રેલવે હંમેશાં તમામ મુસાફરોને સમયસર ટ્રેનો ચલાવવા માટે તમામ પ્રયત્નો કરે છે. પરંતુ ક્યારેક હવામાન અથવા કોઈ અન્ય કારણોસર, જે ટ્રેન તમે મુસાફરી કરી રહ્યા છો તે વિલંબ થાય છે, ફરીથી નિયુક્ત, રદ કરવામાં આવે છે અથવા અન્ય રેલવે સ્ટેશન તરફ વાળવામાં આવે છે જે વાસ્તવિક આગમન સમયે ફેરફારો અથવા તેમના નિયત સમયથી પ્રસ્થાન સમયમાં પરિણમે છે.

આશરે 20 મિલિયન લોકો ટ્રેન મારફતે ભારતની અંદર દૈનિક મુસાફરી કરે છે, પરંતુ યોગ્ય સમયે યોગ્ય માહિતીની ગેરહાજરીમાં, ટ્રેન મારફતે મુસાફરી પીડા થઈ શકે છે. આ પરિસ્થિતિમાં, જો તમે તમારી સફર આરામદાયક અને hassle-free બનાવવા માંગો છો, તો તમે તમારું ઘર છોડતા પહેલા ટ્રેન ચાલી રહેલ સ્થિતિ ચકાસી શકો છો. આ તમારા રેલવે સ્ટેશન પર તમારી ઇચ્છિત ટ્રેન માટે થોડા કલાકો રાહ જોવી ટાળશે.

ભારતીય રેલવેની તમામ ટ્રેનો માટે ટ્રેન ચલાવવાની સ્થિતિ તમારી સુવિધા અને મુસાફરીની સરળતા માટે આ વેબસાઇટ પર ઑનલાઇન ઉપલબ્ધ છે