ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਰੇਲਗੱਡੀ

ਸਟੇਸ਼ਨ ਦਰਜ ਕਰੋ

 
 

ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਭਣਾ

ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਦੋ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਰੇਲਗੱਡੀ ਦੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ.

ਕਦਮ # 1

ਇੱਥੇ ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ 4 ਇਨਪੁਟ ਬਾਕਸਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਸਕੋਗੇ. ਪਹਿਲੇ ਇਨਪੁੱਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਮ ਜਾਂ ਕੋਡ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਿਕਾਣਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨਾਮ ਜਾਂ ਕੋਡ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. 3 ਵਜੇ ਇਨਪੁਟ ਬਾਕਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋੜੀਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦਰਜ ਕਰੋ ਅਤੇ ਫਿਰ ਡਰਾਪ ਡਾਉਨ ਲਿਸਟ ਵਿਚੋਂ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸ ਚੁਣੋ.

ਕਦਮ # 2

ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਉਪਰੰਤ Submit ਬਟਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ. ਹੇਠਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋੜੀਦੀ ਕਲਾਸ ਅਤੇ ਤਾਰੀਖਾਂ ਦੀਆਂ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਾਰੇ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦੇਖੋਗੇ.

ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਬਾਰੇ

ਇਹ ਲੇਖ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਵੇਗਾ.

ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ' ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਪਲਬਧ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਲਈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਪੂਰਵ-ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ.

ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੇ ਇਹ ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਅਰਾਮਦਾਇਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ.

ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਵਿਚ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਸਧਾਰਨ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਪਲਬਧ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ. ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ.

ਇਹ ਵਿਧੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ.

ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਸਫਰ ਦੀ ਅਸਾਨਤਾ ਲਈ ਇੰਡੀਅਨ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਾਰੇ ਰੇਲਵੇ ਆਨਲਾਈਨ ਉਪਲੱਬਧ ਹਨ