అన్ని రైళ్లు స్టేటస్

స్టేషన్ నమోదు చేయండి

 
 

అన్ని రైళ్లు స్టేటస్ ఆన్లైన్ను ఎలా కనుగొనాలో

మీరు రెండు దశల్లో ఈ వెబ్సైట్ను ఉపయోగించి మీ స్టేషన్లో అన్ని ట్రైన్స్ స్థితిని కనుగొనవచ్చు.

దశ # 1

ఇక్కడ ఈ వెబ్సైట్లో మీరు మా వెబ్ సైట్ లో ఒక ఇన్పుట్ బాక్స్ కనుగొంటారు. ఆ ఇన్పుట్ బాక్స్లో మీరు మీ మూలం స్టేషన్ పేరు లేదా కోడ్ను ఉంచాలి మరియు డ్రాప్ డౌన్ జాబితా నుండి ఎంచుకోండి.

దశ # 2

సమర్పించిన బటన్పై మీ సమాచారం ఇన్సర్ట్ చేసిన తరువాత. మీరు ఆలస్యం, వివరాలను మొదలైనవితో పాటు మీ స్టేషన్లోని అన్ని ట్రైన్స్ స్థితుల జాబితాను చూడవచ్చు.

అన్ని రైళ్లు స్థితి

గురించి

ఆన్లైన్లో మీ స్టేషన్లో అన్ని ట్రైన్స్ స్థితుల గురించి సమాచారాన్ని పొందడానికి ఈ కథనం మిమ్మల్ని అనుమతిస్తుంది.

ఈ పేజీ వారి ఆలస్యం సమాచారం పాటు వచ్చే నాలుగు గంటల్లో ఒక నిర్దిష్ట స్టేషన్ లో చేరుకొని రైళ్లు స్టేషన్లు చూపిస్తుంది.

భారతీయ రైల్వేలు ఎల్లప్పుడూ ప్రయాణీకుల రైళ్ళను అమలు చేయడానికి గొప్ప ప్రయత్నాలను చేస్తాయి. అయితే కొన్నిసార్లు వాతావరణ సమస్యలు, దేశంలో సమ్మెలు వంటి సమస్యల కారణంగా, మీ కావలసిన రైలు సమయంలో రైల్వే స్టేషన్ చేరుకోలేకపోయింది.

అన్ని రైళ్లు స్టేట్మెంట్ లేదా ఆల్ రైళ్లు గురించి ఒక నిర్దిష్ట స్టేషన్ నుండి బయలుదేరే ముందుగా ఏదీ నవీకరించబడలేదు. కాబట్టి ఆ పరిస్థితిలో మీరు భారతీయ రైల్వే ద్వారా ప్రయాణం చేయబోతున్నట్లయితే మీరు సమయం ముందు ఇంటిని వదిలివేయాలి మరియు కొన్నిసార్లు మీరు మీ కావలసిన రైలు కోసం చాలా గంటలు వేచి ఉండాలి. కానీ ఇప్పుడు ఇది పరిష్కరించబడింది. మీరు ఈ వెబ్సైట్ను ఉపయోగించి అన్ని ట్రైన్స్ స్థాయి స్థితి తనిఖీ చేయవచ్చు ఎందుకంటే సమయం ముందు మీ హోమ్ వదిలి లేదా ఎక్కువ గంటలు వేచి అవసరం లేదు.

ఈ అద్భుత లక్షణం అన్ని రైళ్లు స్టేటస్ మీ సమయాన్ని ఆదా చేయడంలో మీకు సహాయం చేస్తుంది మరియు మీరు ఎక్కడికి వెళ్లాలి అనేదానిని గుర్తించడానికి మీకు సహాయం చేస్తుంది. ఇది సమయం లో రైల్వే స్టేషన్ చేరుకోవడానికి మీకు సహాయం చేస్తుంది.

మీ సౌలభ్యం మరియు ప్రయాణాల కోసం ఈ వెబ్సైట్లో అన్ని రైల్వే స్టేషన్లు మీ వెబ్సైట్లో ఆన్లైన్ రైల్వే స్టేషన్ అందుబాటులో ఉన్నాయి